İTİBAR

BİRKAÇ
SÖZ

İtibar, kurumun "olması gereken" özünün hikâyesi, en kıymetli, en stratejik varlığıdır. Markayı destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak yegâne zemindir. İtibar, güçlü finansal göstergelerin ve prestijli binalarının ötesinde kurumun ve liderinin sözüne duyulan güvendir. İtibar, kurumsal değerlerinin ve yönetişim ilkelerinin her iletişime ve davranışa yansıması ve bu yansımanın başkalarınca inandırıcı bulunmasıdır.   İtibar, salt çalışanların yetkinliği değildir; aynı zamanda işe alım, terfi, işten çıkarma ve yatırım karar süreçlerinde gözetilen hassasiyettir.   Bu nedenle itibar, 365 gün ve 7/24 takip edilmesi, gerektiğinde hızlı müdahalelerle desteklenmesi gereken bir canlı gibidir; kurumun, liderinin ve markalarının güvencesi, zırhı, zor zamanlardaki kalkanıdır.   İtibar, kurumun tarihçesine dayansa da asıl olarak geleceğine duyulan inançtır. LEA olarak kurumsal itibarın bu anlayış ile yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.

NE

SUNDUĞUMUZ
HİZMETLER

MARKA - İTİBAR & STRATEJİ
İŞ STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI
OLARAK MARKA VE İTİBAR YÖNETİMİ
STRATEJİK
MEDYA İLİŞKİLERİ
KRİZ İLETİŞİMİ
VE STRATEJİ
KURUMSAL MARKA
KONUMLAMA
DENEYİMSEL
PAZARLAMA
YARATICI VE STRATEJİK ONLINE&OFFLINE
İÇERİK GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
İÇ İLETİŞİM VE
İŞVEREN MARKASI
VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİN İÇSELLEŞTİRİLMESİ
VE AMAÇLI ŞİRKET İLETİŞİMİ
SOSYAL ETKİ, KURUMSAL VATANDAŞLIK VE SORUMLULUK,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ VE İLETİŞİM
STRATEJİK SOSYAL
MEDYA DANIŞMANLIĞI
INFLUENCER
MARKETING
EĞİTİM
KRİZ EĞİTİM
VE SİMÜLASYON
MEDYA
EĞİTİM
KURUMLARA İÇİN İHTİYACA ÖZEL
EĞİTİM PAKETLERİ TASARIMI
KÜLTÜRLERARASI
İLETİŞİM YÖNTEMİ
İLETİŞİM STRAREJİSİ İÇİN "CO-CREATION"
"ÇALIŞTAY" VE "WORKSHOP"LAR
 
STRATEJİK KURUMSAL İLİŞKİLER
KAMU KURUMLARI İLE
İLİŞKİ YÖNTEMİ
KAMUYLA İLİŞKİLİ SÜREÇLERİN
STRATEJİK YÖNTEMİ
STRATEJİK PAYDAŞ
İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 
FİNANSAL İLETİŞİM
HALKA ARZ İLETİŞİM FAALİYET RAPORU
 
ARAŞTIRMA & ÖLÇME
KONU BAZLI İLETİŞİM
ARAŞTIRMA VE
MODELLEME
PROJE DEĞERLENDİRME VE ETKİ ANALİZLERİ
SOSYAL PROJELER, KAMPANYALAR,
PRE/POST PROJE DEĞERLENDİRMELERİ

NASIL

DANIŞMANLIK
MODELİMİZ

İTİBAR, HEM ZIRH HEM EHLİYETTİR

İtibar bir günde alınabilecek bir yol değil, uzun mesafe koşusudur. Uzun soluklu, samimi ve tutarlı iletişim yatırımı; dahası güçlü etik kerteriz gerektirir. Kurumun/markanın sürdürülebilir olması ve büyüyebilmesi için toplumdan alması gereken sosyal ehliyet ancak böyle edinilir. O ehliyet, ihtiyaç anında markaya zırh olur.

HİKÂYE "LOVEMARK" YAPAR

Hikâye, marka ve itibarın karşılıklı etkileşimi ve ayrılmaz bağları vardır. Hikâye akılda kalır: Kendimizden bir şeyler bulduğumuz zaman benimser ve içselleştiririz. Hikâyenizi doğru anlatmak itibar yönetiminin en önemli kilit taşıdır.

İLETİŞİM TECRÜBE İSTER

İletişim sektörünün sacayaklarını oluşturan medya, kurum, ajans deneyimine sahip; farklı sektörlerde farklı kurum kültürlerinde farklı pozisyonlarda görev almış bir ekibiz. Dolayısıyla kurum içi denge yönetimi, krizleri öngörme ve yönetme reflekslerimiz yüksek.

MARKANIN BİR PARÇASI OLMAK

Kurum içinde in-house ajans mantığı ile çalışmanın iş verimliliğini artırdığını birinci elden yıllarca deneyimledik. Hizmet sunduğumuz kurumun, takımının bir parçası olarak çalışmanın her iki taraf için de etkili sonuçlar ve keyifli bir üretim süreci oluşturduğuna inanıyoruz. Kurumu ve markayı içselleştirir yani kurumun bir çalışanıymış gibi hareket ederiz, başarıyı getiren formül budur. Bizim için kurum "siz" değil "biz"dir. 

KENDİNİ YENİLEYEN İLETİŞİM

Klasik, geleneksel yöntemlere tutunup kalmayan, gelişime açık, araştıran ve sürekli öğrenen bir yapıyla kol kola yürümek, markanızın ve itibarınızın geleceğini garanti altına alır. İletişimi kurgularken aslolan vizyoner ve stratejik yaklaşımla çözüm geliştirmektir.

MARKA İÇİN MARKA ODAKLI DANIŞMANLIK

Her kurumun özgün bir kimliğe ve gelişim dinamiğine sahip olduğunun farkındayız. Gerek sektörün sunduğu, gerekse kurumun sahip olduğu özgün zorlukları ve fırsatları genellemeden, markaya odaklanarak çözmeye her zaman öncelik veriyoruz. Bu odaklı yaklaşımda kurum içi paydaşlarımızla bir takım halinde sadece anlık çözümleri değil, gelecek adımlarını ve değişimi de birlikte planlamayı çok önemsiyoruz.

NELER

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ
ÇALIŞMALAR

Dünyanın önde gelen yönetici araştırma ve değerlendirme şirketi Odgers Berndtson'ın Türkiye'de başlattığı «Bir Gün CEO» sosyal sorumluluk projesinin tüm iletişim süreçlerinin yönetimi

Zorlu Holding, Atölye ve S360 stratejik ortaklığında kurulan sosyal inovasyon platformu imece için iletişim stratejisi danışmanlığı

Türkiye'nin önde gelen kamuya ait finans kuruluşlarından biri için kuruma özel liderlik gelişim ve iletişim eğitim programı tasarlanması ve koordinasyonu

Dezavantajlı bölgelerdeki çocukların sosyal gelişimini desteklemek üzere kurulan vakıf ve vakfa bağlı sosyal girişimcilik kurumuna gönüllü iletişim danışmanlığı desteği

Çok sayıda kurumun lider ve yöneticilerine proje bazlı kriz iletişimi ve medya ilişkileri danışmanlığı ve eğitimleri

Türkiye sabun ve kişisel bakım ürünleri piyasasının en büyüklerinden, Duru, Arko Men, Arko Nem, Evy Baby, Fax ve Activex gibi önemli markaları bünyesinde bulunduran Evyap'a kurumsal ve tüm alt markalar bazında itibar yönetimi, kriz iletişimi, medya ilişkileri, iç iletişim, yaratıcı ve stratejik online&offline içerik geliştirme ve yönetimi ve sosyal medya danışmanlığı

Türkiye'nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi ve e-ihracat şampiyonu Modanisa.com'a iletişim ve stratejik medya ilişkileri danışmanlığı, kriz iletişimi, itibar yönetimi ve yönetici düzeyinde medya iletişimi eğitimleri

Türkiye'de 31 şehrin hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projesi CityAir iletişim ve medya ilişkileri danışmanlığı

En değerli 100 global marka (Global 'Top 100 Brands) araştırmalarına giren uluslararası şirketlerin %30'unu Türkiye'de temsil eden ve fikri mülkiyet alanında uluslararası ödüllere sahip, Türkiye'nin en köklü hukuk bürolarından olan Gün + Partners'a iletişim ve stratejik medya ilişkileri danışmanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin ticari işletmesini yapan ve himayesinde 180'in üzerinde müze ve ören yeri ile dünyanın en büyük müze mağaza zinciri konumundaki Anadolu Kültürel Girişimcilik'e iletişim ve medya ilişkileri danışmanlığı

Halkla ilişkiler alanında Türkiye'de profesyonel anlamda hizmet veren ilk 5 şirketten biri olan Lobby PR ile yaptığımız stratejik ortaklık kapsamında:

  • MedicalPark grup hastanelerinin halka arz sürecinin iletişimi
  • İki kıtayı birleştiren ve İstanbullular'ın hayat kalitesine katkı yapmak amacıyla çalışan Avrasya Tüneli için kurumsal iletişim altyapısının kurulması, kurumsal kimlik yönetimi, kurumsal marka konumlama/pazarlama, sosyal medya yönetimi, itibar yönetimi ve kriz iletişimi danışmanlığı

KİMLER

Ahu Parlar, günlük yayınlarda kısa süreli deneyimlerin ardından 3,5 yıl boyunca Capital Dergisi'nde çalıştı. Ağırlıklı olarak pazarlama ve dijitalleşme araştırmaları kaleme aldı; Dijital Gündem ismi ile yayımlanan bölümün köşe yazarlığını yaptı.

Yazı İşleri Müdürü unvanı ile Infomag Bilgi Teknolojileri Dergisi'nin pazarlama ve iş dünyası ağırlıklı yapıya dönüşüm sürecinde görev aldı. 2002 yılında Philip Morris Sabancı'da iletişim yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Parlar; burada, lobicilik, medya ilişkileri, stratejik iletişim, sosyal sorumluluk yönetimi, kurumsal ana marka yönetimi gibi konularda sorumluluklar üstlendi. Tekel özelleştirmesi iletişiminde görev aldı.

Bersay İletişim Danışmanlığı ekibine katılarak Merkez Bankası'nın TL'den 6 sıfır atılma projesinin reklam ve iletişim kampanyasında görev aldı. DenizBank'ın halka arzı, DenizBank'ın DexiaBank'a satışı, Efe Rakı'nın pazara giriş stratejisi ve marka konumlaması, Alışveriş Merkezi ve Perakendeciler Derneği konu yönetimi çalışmaları gibi projelerde yer aldı.

2006 yılında Doğuş Otomotiv'de Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim departmanında Kurumsal İletişim biriminin kuruluşunda bulundu. Dört buçuk yıl süre ile halka açık bir marka olan Doğuş Otomotiv ana kurumsal markasının ve ona bağlı VW, Audi, Porsche, Seat'ın da dahil olduğu 12 markanın eşgüdümü için katkı yaptı. Trafik Hayattır sosyal sorumluluk projesi, Doğuş OtoMotion deneyimsel pazarlama merkezi lansmanı, Doğuş Otomotiv 15. Yıl iletişimi gibi çok sayıda projede görev aldı. Türkiye'de otomotiv sektöründe bir ilk olarak sürdürülebilirlik raporu yayımladı.

2010'da Koç Üniversitesi'nde iletişim departmanının kuruluşunda bulundu. 480 bin olan taban puanının 50 bine çekilmesi hedefi ile çok sayıda proje yürüttü. Koç Üniversitesi 20. yıl iletişimi, ABD Enerji Bakanı'nın katılımı ile Enerji Merkezi açılışı projelerden ikisidir. Koç Üniversitesi Hastanesi için marka konumlama ve lansman planlama ekibinde bulundu. Ekip olarak web sitesi projesi ile International Interactive Award ve tanıtım kampanyası filmi ile CASE Excellence Bronze Award almışlardır.

2015 yılı sonunda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'da çalışmaya başlayan Ahu Parlar, tüm grup şirketlerinin (Petkim, Star Rafineri, Tanap, Petlim, Petkim RES) Dış İlişkiler Başkanlığını üstlendi. Burada yoğun bir şekilde kriz iletişimi yönetimi yapan Parlar, tüm medya ilişkilerini, dijital ve sosyal medyayı, marka yönetimini, lobicilik çalışmalarını, sürdürülebilirlik programını, iç iletişimi, "employee brand" iletişimini, pazarlama iletişimini, etkinlik ve sponsorluk yönetimini de içerecek şekilde departmanın restorasyonunu gerçekleştirdi. Dünya Enerji Kongresi sponsorluğu, Petkim ile İstanbul Tasarım Bienali sponsorluğu, Jazz festivali,sendika ilişkileri iletişimi gibi projeler yürüttü. Sosyal medya çalışmaları ile 2 yıl üst üste Social Media Awards Eenerji Sektörü ödülü aldılar.

Leyla Şen, çalışma hayatına 1993 yılında Dünya Gazetesi'nde başlayan Leyla Şen, 2000 yılında Sabah Gazetesi'ne transfer oldu. Gazeteciliği boyunca iş dünyasından sorumlu muhabir olarak ülke ekonomisine yön veren şirket ve sektör oluşumlarını yakından takip etti.

2005'te Bersay İletişim Danışmanlığı'nda danışman olarak Zorlu Holding, Vestel, Denizbank, Vakıfbank, Nestle, GıdaSA, BASF, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kurumların iletişim stratejilerinin ve planlarının oluşturulması ve uygulamasından sorumlu oldu. Vakıfbank'ın ve Vestel Beyaz Eşya'nın halka arzlarının iletişim stratejilerinin oluşturulması görevini üstlendi. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın birleştirilmesinin ardından oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iç iletişim çalışmalarını yürüttü.

Kasım 2006'da Yıldız Holding Kurumsal İletişim departmanına dahil olan Leyla Şen, şirketin kurumsal iletişim departmanının oluşturulması, iletişim hedef ve stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması süreçlerinde yer aldı. Kurumsal iletişim direktörü unvanıyla Yıldız Holding ve bağlı şirketlerinin tüm kurumsal ve finansal iletişimi, halka arzlar ve halka açık şirketlerin iletişimi, satışlar, birleşme ve satın almaların iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve sponsorluk iletişimi, lider iletişimi ve kriz yönetimi gibi majör konuların yönetimini üstlendi.

Yıldız Holding ve Ülker ana markalarının iletişiminin yanı sıra, önemli projeleri arasında Türkiye'nin en büyük yurtdışı satın alımı olan United Biscuits, Godiva ve DeMet's Candy Company şirketlerinin alımları, satın alımların ardından kurulan Pladis şirketinin iletişimi, Şok Market, Kervitaş, UNO, Aytaç, Adapazarı Şeker gibi büyük satın alımlar, dünya baharat lideri McCormick, dünyanın en büyük sakız ve şekerleme şirketlerinden Gumlink, Almanya'nın bir numaralı içecek markası Eckes-Granini, Japon Nissin Food gibi alanında öncü şirketlerle ortaklıkların iletişimi, Bizim Toptan ve Ak Gıda Halka Arz süreçlerinin yürütülmesi, Gözde Girişim Sermayesi'nin kuruluşu ve iletişimi gibi kurumsal projeler sayılabilir.

Leyla Şen Yıldız Holding'de, Ülker'in 65'inci kuruluş yıldönümü, Ülker Çocuk Sinema Şenliği, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, Herkes İçin Futbol gibi kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, Contemporary Istanbul, Sabri Ülker Çevre Ödülü, Sabri Ülker Vakfı ve vakfın düzenlediği Sağlıklı Yaşam Zirvesi'nin iletişimlerini de üstlendi.

Kurumun "employee brand" olması için iç iletişim projelerinin iletişimi ve IK iletişimi de yürüten Şen, ayrıca kurumun çalışanları için hazırladığı iç iletişim dergisini de yönetti. Şen, Ülker için "Bu Dünya Bizim" konsepti çerçevesinde Türkiye'de gıda alanında ilk sürdürülebilirlik projesinin hazırlanması ve  www.yildizholding.com.tr web sitesinin yol haritasının ve içeriğin tasarlanması konularını da yürüttü.

CONTACT

Ahu Parlar Partner
ahuparlar@leaistanbul.com
Leyla Şen Partner
leylasen@leaistanbul.com
Balmumcu Mahllesi Bestekar Şevki Bey Sk. 2/1
Beşiktaş İstanbul +90 212 999 87 62 www.leaistanbul.com
Sinanpaşa Mah. Şair Nedim Cad.
Akaretler Sıra Evler E2 Blok D:4 Beşiktaş / İSTANBUL