İtibar eksenli iletişim, marka ve strateji

Kurumların göğüslemek durumunda kaldığı en önemli krizleri ve karşılarına çıkan en büyük fırsatları, marka, itibar, pazarlama ve iletişim gücü ile faydaya çevirebileceğine inanıyoruz. Amacımız, birlikte çalıştığımız şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kendilerine has hikayelerini yaratmalarına destek olmak, paydaşlarıyla olan iletişim kanallarını entegre ve efektif kullanmalarını sağlamak, hem kriz hem de başarı anlarını bilinçli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak.

İTİBAR

İLETİŞİM

STRATEJİ

İtibar Nedir?

İtibar…

 • Markayı marka yapan şeydir.
 • Kurumun olması gereken “özünün hikâyesi, en kıymetli, en stratejik varlığıdır.
 • Markayı destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak yegâne zemindir.
 • Kurumun tarihçesine dayansa da asıl olarak geleceğine duyulan inançtır.
 • Kurumun ve liderlerinin sözüne duyulan güvendir, vizyondur.
 • Kurum değerlerinin ve yönetişim ilkelerinin her iletişim ve davranışa yansımasıdır.
 • Stratejik karar süreçlerinde gözetilen hassasiyettir.
 • 365 gün ve 7/24 takip edilmesi, gerektiğinde hızlı müdahalelerle desteklenmesi gereken yaşayan bir organizmadır.
 • Kurumun, liderinin ve markalarının güvencesi, zırhı, zor zamanlardaki kalkanıdır.


LEA olarak kurumsal itibarın bu anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Çalışma Modelimiz

Markanın bir parçası olmak

Kurum içinde in-house ajans mantığı ile çalışmanın iş verimliliğini artırdığını birinci elden yıllarca deneyimledik. Hizmet sunduğumuz kurumun, takımının bir parçası olarak çalışmanın her iki taraf için de etkili sonuçlar ve keyifli bir üretim süreci oluşturduğuna inanıyoruz. Kurumu ve markayı içselleştirir yani kurumun bir çalışanıymış gibi hareket ederiz, başarıyı getiren formül budur.  Bizim için kurum “siz” değil “biz”dir. 

Marka için marka odaklı danışmanlık

Her kurumun özgün bir kimliğe ve gelişim dinamiğine sahip olduğunun farkındayız. Gerek sektörün sunduğu, gerekse kurumun sahip olduğu özgün zorlukları ve fırsatları genellemeden, markaya odaklanarak çözmeye her zaman öncelik veriyoruz. Bu odaklı yaklaşımda kurum içi paydaşlarımızla bir takım halinde sadece anlık çözümleri değil, gelecek adımlarını ve değişimi de birlikte planlamayı çok önemsiyoruz.

Esnek ve efektif yapılandırılmış danışmanlık

Beş kişilik çekirdek bir ekipten oluşuyoruz. İhtiyaca göre ekibimiz büyüyebiliyor. Modüler yapılandırılmış bir sİstem ile gerektiği zaman kendi alanlarında uzman kişiler ve ekiplerle bir araya geliyoruz. Bu sayede, çok deneyimli kişilerle ihtiyaç bazlı çalışma ve danışmanlık sağlanıyor. Ayrıca, proje bazlı bu çalışma metodunun maliyet olarak önemli bir avantajı bulunuyor.

Yaklaşımımız

Marka ve itibara karşı özenli yaklaşım ve doğru kurumsal hikayeler, tüm kurumlar için dönüştürücü bir güce sahiptir ve başarı için kritik önem taşır.

Müşterilerimiz, kurucu ortaklar, şirket sahipleri ve profesyonellerin yönettiği kurumlardan oluşuyor.

Deneyimlerimiz; şirket sahipleri, profesyonel liderler ve kurucu ortakların özellikle marka ve itibarı geliştirmeye daha fazla önem verdiklerini, kurumun sürdürülebilir bir başarı yakalaması için gerekli olan şirket vizyonunu yerleştirmekte etkin bir rol oynadıklarını gösteriyor. Müşterilerimiz bizi, adaptasyon hızımız, farklı sektör ve şirketlerde kazandığımız deneyim ve uzmanlığımız nedeniyle tercih ediyor.

Müşterilerimizin erken gelişim dönemlerinde ya da dönüm noktalarında, karmaşık girişimlerde yönlendirmeye ihtiyaç duyduklarında, marka ve itibar geliştirme ya da kriz planlama süreçlerinde birlikte çalışıyor, onlara kılavuzluk ediyoruz.

Her proje, o anki koşullar nedeniyle özgündür ve bu sebeple kendine özel çözümlere ihtiyaç duyar. Bizi farklı kılan özelliklerimiz ise, itibar eksenli düşünce yapımız ve geniş deneyim yelpazemizdir.

Müşterilerimizin spesifik ihtiyaçları için gerekli olan uzmanlık ve deneyime sahip yaratıcı ve çözüm odaklı kişilerden oluşan özgün takımlar kurarız. Karşılaşılan sorunları, onlar için en doğru çözümleri geliştirebilecek uzmanlarla eşleştirerek yönetiriz. Takımlarımızın müşterilerimizle kurduğu samimi ve uzun soluklu ilişkiler sayesinde, bazen duyulması gereken acı gerçekleri ve zor kararları daha rahat ifade ederiz ve her daim aksiyon temelli tavsiyeler veririz.

Değerlerimiz

MÜŞTERİLERİMİZ VE KENDİMİZDE EN İYİSİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIRIZ
Kurumları ve insanları başarılı kılarız.

EMPATİ VE İÇTENLİKLE TAVSİYEDE BULUNURUZ
Müşterilerimizin karşılaştığı fırsatların ve mücadelelerin karmaşıklığına saygı duyarız.

KALİTE VE TİTİZLİKTE ISRAR EDERİZ.
Gurur duyacağımız çalışmalara imza atarız.

GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN BAKARIZ.
Kişisel ve profesyonel farklarımızdan güç alırız.

SOSYAL MESELELERE DAHİL OLUR, SORUMLULUK DUYARIZ.
Uzmanlığımızı pozitif bir fark yaratmak için kullanırız.

Sunduğumuz Hizmetler

Marka - İtibar ve Strateji

İş Stratejisinin bir parçası olarak

 • Marka ve İtibar Yönetimi
 • Stratejik Medya İlişkileri
 • Kriz İletişimi ve Stratejisi
 • Kurumsal Marka Konumlama
 • Deneyimsel Pazarlama
 • Storytelling
 • Influencer Marketing
 • Yaratıcı ve Stratejik Online & Offline İçerik Geliştirme & Yönetimi
 • Stratejik Sosyal Medya ve İçerik Danışmanlığı
 • İç İletişim ve İşveren Markası
 • Vizyon, Misyon, Değerlerin İçselleştirilmesi ve Amaçlı Şirket İletişimi
 • Sosyal Etki, Kurumsal Vatandaşlık ve Sorumluluk, Sürdürülebilirlik Stratejisi ve İletişimi

Finansal İletişim

 • Halka Arz İletişimi
 • Faaliyet Raporu

Sosyal Medya İletişimi

 • Sosyal medya stratejilerinin oluşturulması
 • Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi

Eğitim

 • Kriz Eğitimi ve Simülasyon
 • Medya Eğitimi
 • Kurumlar için İhtiyaca Özel Eğitim Paketleri Tasarımı
 • Kültürlerarası İletişim Yönetimi Eğitimi
 • İletişim Stratejisi için «Co-Creation» «Çalıştay» ve «Workshop»lar

Değerlendirme ve Ölçme

 • İtibar Riskleri ve Dayanıklılık Ölçeği
 • Konu Bazlı İletişim Araştırma ve Modellemeler
 • Proje Değerlendirme ve Etki Analizleri
  (Sosyal projeler, kampanyalar, pre/post proje değerlendirmeleri)

Etkinlik Yönetimi

 • Lansmanlar
 • Kurum İçi Toplantılar
 • Basın Toplantıları
 • Basın Gezileri
 • İnteraktif Etkinlikler
 • Konferans ve Seminerler
 • Kültür – Sanat Etkinlikleri

Hizmet verdiğimiz kurumlar